x^2-(2m+1)x+m^2=0(1) a).Với giá trị của m thì phương trình (1) có nghiệm kép

Question

x^2-(2m+1)x+m^2=0(1)
a).Với giá trị của m thì phương trình (1) có nghiệm kép

in progress 0
Alice 5 tháng 2021-07-29T10:30:49+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:31:55+00:00

  Đáp án:

   Đáp án ở ảnh b nhé

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-29T10:32:18+00:00

   x²-(2m+1)x+m²=0   (1)

  xét Δ= [-(2m+1)]²-4m²

          = 4m²+4m+1-4m²

          = 4m+1

  để phương trình (1) có nghiệm kép ⇔ Δ=0

                                                            ⇔4m+1=0

                                                            ⇔ m=$\frac{-1}{4}$ 

   vậy m=$\frac{-1}{4}$  thì phương trình (1) có nghiệm kép

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )