x^2 – 3x + 9 :* x – 2 ( ^ là mũ,:* là dấu chia hết )

Question

x^2 – 3x + 9 :* x – 2 ( ^ là mũ,:* là dấu chia hết )

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-13T19:44:43+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T19:46:16+00:00

  Ta có

  $x^2 – 3x + 9 = x^2 – 2x – x + 2 + 7$

  $= x(x-2) – (x-2) + 7$

  $= (x-2)(x-1) + 7$

  Ta thấy $(x-2)(x-1)$ chia hết cho $x-2$. Nên để đa thức bậc 2 trên chia hết cho $x-2$ thì 7 phải chia hết cho $x-2$, do đó $x-2$ phải là ước của 7.

  Vậy $x-2 \in \{ \pm 1, \pm 7\}$

  Vậy $x \in \{-5, 1, 3, 9\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )