X^2 -x^3 bằng x^2-3 = x^-1 phải ko mấy bn ????????????

Question

X^2 -x^3 bằng x^2-3 = x^-1 phải ko mấy bn ????????????

in progress 0
Camila 17 phút 2021-09-09T11:28:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:30:18+00:00

  $Không$ $phải$ $nha$

  $Đáp$ $Án:$ $x²-x³=x²(1-x)$

  $Vầy$ $mới$ $đúng$ $nha$

  $@phamnhuy6a1$

  $@gaumatyuki$

  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

  0
  2021-09-09T11:30:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ko đúng bn ơi

  `x^2` `-x^3`

  `=` `x^2` `.1`  `-` `x^2` `.` `x`

  `=` `x^2` `(1-x)`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )