(2x+3y=m (5x-y=-1 giải hệ (1) khi m=-3 tìm giá trị của m để hệ có nghiệm (x lớn hơn 0,y bé hơn 0)

Question

(2x+3y=m
(5x-y=-1
giải hệ (1) khi m=-3
tìm giá trị của m để hệ có nghiệm (x lớn hơn 0,y bé hơn 0)

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-11-10T21:00:35+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:02:06+00:00

  Thay $m=-3$ vào pt ta có:

  $\left \{ {{2x+3y=-3} \atop {5x-y=-1}} \right.$

  $⇔\left \{ {{2x+3y=-3} \atop {15x-3y=-3}} \right.$ 

  $⇔\left \{ {{17x=-6} \atop {2x+3y=-3}} \right.$ 

  $⇔\left \{ {{x=-6/17} \atop {y=-13/17}} \right.$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )