2x^4 y^3-5x^4 y^3-(x^3 y^2+x^4 y^3-2x^3y^2) làm đi xho 5 sao và tlhn

Question

2x^4 y^3-5x^4 y^3-(x^3 y^2+x^4 y^3-2x^3y^2) làm đi xho 5 sao và tlhn

in progress 0
Daisy 1 tuần 2021-12-06T18:52:51+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:54:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-06T18:54:24+00:00

  2x^4y³-5x^4y³-(x³y²+x^4y³-2x³y²)

  =2x^4y³-5x^4y³-x³y²-x^4y³+2x³y²

  =(2x^4y³-5x^4y³-x^4y³)+(-x³y²+2x³y²)

  =-4x^4y³+x³y²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )