[√2,5+4√(-2.15 ) ^2 ]-(3.√7/6 )^ 2.√1 và 9/16

Question

[√2,5+4√(-2.15 ) ^2 ]-(3.√7/6 )^ 2.√1 và 9/16

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-05T02:21:09+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T02:22:37+00:00

  $(\sqrt{2,5} + 4 .2,15) – 9. 7/6$

  =$\sqrt{2,5} + 8,3-21/2$

  =$\sqrt{2,5} + 8,3-10,5$

  =$\sqrt{2,5} -2,2$

  =$\sqrt{5/2} – 2,2=\dfrac{\sqrt{10}}{2} – 11/5 = \dfrac{5\sqrt{10}-22}{10}

  = $\dfrac{40\sqrt{10}-88}{80}$

  Ta lai co $9/16 = 45/80$

  Ta so sanh $40\sqrt{10}-88$ voi 45.

  Hay so sanh $40\sqrt{10}-88$$ voi $133-88$

  Ta co $(40\sqrt{10})^2 = 1600.10 = 16000$ va $133^2 = 17689$

  Vay $133>40\sqrt{10}$ hay [√2,5+4√(-2.15 ) ^2 ]-(3.√7/6 )^ 2.√1 > 9/16.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )