(-2)/5+7/11-11/10+7/(-11) mình cần trước 5 giờ

Question

(-2)/5+7/11-11/10+7/(-11)
mình cần trước 5 giờ

in progress 0
Rylee 3 tháng 2021-09-26T08:09:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:10:53+00:00

  Đáp án: trình bày trong hình

   

  Giải thích các bước giải:

  Nếu được thì cho mình xin câu trả lời hay nhất nhé

   

  0
  2021-09-26T08:10:58+00:00

  Đáp án:

  `(-2)/5+7/11-11/10+7/(-11)=-3/2`

  Giải thích các bước giải:

  `(-2)/5+7/11-11/10+7/(-11)`
  `=(7/11+7/(-11))+((-2)/5-11/10)`
  `=0+(-4/10-11/10)`
  `=-15/10`
  `=-3/2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )