2/5 có thể viết thành số thập phân ít nhất là 2 số ………………..;………………

Question

2/5 có thể viết thành số thập phân ít nhất là 2 số ………………..;………………

in progress 0
aihong 5 ngày 2021-09-09T14:24:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:25:44+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0,40

  0
  2021-09-09T14:26:36+00:00

  Đáp án: 2/5 = 0.4

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )