x^2+7x-18=0 làm giúp em vs ạ em cám ơn ạ

Question

x^2+7x-18=0
làm giúp em vs ạ em cám ơn ạ

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-11-08T21:25:46+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:26:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   x² + 7x -18 = 0

  Δ= b²-4ac=121 > 0 

  phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

  x1 = $\frac{-b+√Δ}{2a}$ = 2

  x2 = $\frac{-b-√Δ}{2a}$  = -9

  vậy S={2;-9}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )