2.Ảnh của một vật được tạo bởi gương phẳng: ( điền vào chỗ trống ) a) Điểm sáng S và điểm sáng S’ của nó qua gương phẳng ở trên cùng một đường thẳng

Question

2.Ảnh của một vật được tạo bởi gương phẳng: ( điền vào chỗ trống )
a) Điểm sáng S và điểm sáng S’ của nó qua gương phẳng ở trên cùng một đường thẳng ……. với gương và có ………. khoảng cách đến gương.
b) Kí hiệu chữ X trên tờ giấy và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng là S, S’
Góc hợp bởi đoạn thẳng SS’ và đoạn thẳng MN: S^HM ( Góc SHM ) = ………..
Các khoảng cách : SH = …………….. , S’H = ………………..
Nhận xét kết quả mà em đo được: …………………………………………………………………………………………….
giúp mình bài này mai thầy lấy điểm 15 phút giúp đỡ hộ nha điểm mx cao là nhờ m.n

in progress 0
Rose 2 ngày 2021-12-07T14:02:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:03:19+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) Điểm sáng S và điểm sáng S’ của nó qua gương phẳng ở trên cùng một đường thẳng ..vuông góc….. với gương và có ….cùng…… khoảng cách đến gương.

  b) Kí hiệu chữ X trên tờ giấy và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng là S, S’

  Góc hợp bởi đoạn thẳng SS’ và đoạn thẳng MN: S^HM ( Góc SHM ) = ………..

  Các khoảng cách : SH = …………….. , S’H = ………………..

  Nhận xét kết quả mà em đo được:

  …………………………………………………………………………………………….

  Câu b không có hình vẽ, không rõ đề bài nên không làm được nhé.

  0
  2021-12-07T14:03:48+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )