2 anh em trồng được 105 cây rau. Cứ anh trồng được 4 cây thì em trồng được 3 cây. Hỏi mỗi người trồng được bao nhiêu cây rau. Nhớ ghi cả lời giải

Question

2 anh em trồng được 105 cây rau. Cứ anh trồng được 4 cây thì em trồng được 3 cây. Hỏi mỗi người trồng được bao nhiêu cây rau.
Nhớ ghi cả lời giải nha các bn!

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-01T11:13:54+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:15:09+00:00

  Đáp án:

  60 cây, 45 cây.

  Giải thích các bước giải:

  Cứ anh trồng được 4 cây thì em trồng được 3 cây.

  $→$ Cứ mỗi một lần thì anh và em trồng được tổng cộng 7 cây.

  Số lần hai anh em trồng:

  $105:7=15$ (lần)

  Số cây anh trồng:

  $15×4=60$ (cây)

  Số cây em trồng:

  $105-60=45$ (cây)

  Đáp số: 60 cây, 45 cây.

  0
  2021-10-01T11:15:42+00:00

  nếu anh tăng 4 em 3 vậy  anh hơn em số cây mỗi lần là 4-3 =1cây

  khi anh tăng lên 8 thì em 6 cứ vậy hai anh em phải trồng số cây để được 105 là                                             em có số cây là  3*15= 45

         anh có số cây là   4*15 = 60

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )