2 bài ca dao nói về quê hương vẻ đẹp con người Bắc Ninh Thank kiu mọi ng

Question

2 bài ca dao nói về quê hương vẻ đẹp con người Bắc Ninh
Thank kiu mọi ng

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-07-19T11:08:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:09:34+00:00

  1. Anh có về Kinh Bắc quê em
  Mà nghe quan họ, mà xem làng nghề
  Quê em có lịch có lề
  Có sông tắm mát có nghề cửi canh.

  2. Bắc Ninh cho đến Phủ Từ
  Qua cầu sông Nhị ngẩn ngơ tìm người
  Tìm người chẳng biết mấy nơi,
  Tìm ba mươi sáu phố thấy người ở đây.

  – Có thể tham khảo thêm:

  – Ai làm chiếc nón quai thao?
  Để cho anh thấy cô nào cũng xinh…
  Em là con gái Bắc Ninh
  Tay nâng vành nón, mái đình nghiêng theo.

  0
  2021-07-19T11:09:34+00:00

  Bài 1:

  Chợ Chì bán xảo bán sàng
  Bắc Ninh bán những nhẫn vàng trao tay
  Đình Bảng bán ấm bán khay
  Phù Lưu họp chợ mỗi ngày một đông.

  Bài 2 :

  Một giỏ ông đồ,
  Một bồ ông cống,
  Một đống ông nghè,
  Một bè tiến sĩ,
  Một bị trạng nguyên,
  Một thuyền bảng nhãn

  Bài 3: 

  Trăm năm cũng chẳng có suy
  Gia Bình ngũ hổ chầu về Thiên Thai

  bài 4

  Em là con gái nhà diêm
  Đến tháng lĩnh tiền được bốn đồng hai
  Một đồng em để cho giai
  Hai đồng cho mẹ, đồng hai ăn quà.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )