2 bóng đèn đ1 và đ2 mắc song song trong 1 mạch điện kín hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn đ1 bằng 5,5v. hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn đ2 là : a 3v

Question

2 bóng đèn đ1 và đ2 mắc song song trong 1 mạch điện kín hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn đ1 bằng 5,5v. hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn đ2 là : a 3v,b 5,5v ,c 11v ,d 10v.

in progress 0
Athena 4 tuần 2021-07-07T15:29:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T15:30:50+00:00

  Đáp án:B.5,5V

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì 2 bóng đèn mắc song song nên U2=U1=5,5V

  0
  2021-07-07T15:31:00+00:00

  Đáp án:

   em tham khảo

  Giải thích các bước giải:

  2 bóng đèn đ1 và đ2 mắc song song trong 1 mạch điện kín hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn đ1 bằng 5,5v. hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn đ2 là :

  a 3v,

  b 5,5v 

  c 11v 

  d 10v

  chọn b 5,5v vì mạch mắc song song ta có $U$ = $U_{1}$ = $U_{2}$ = 5,5 V

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )