2 chất điểm m1=3m2 đặt cách nhau 16cm.hỏi cần đặt chất điểm m3 ở vị trí nào và độ lớn m3 là bao nhiêu để hợp lực hấp dẫn m1 và m2 tác dụng lên m3 là b

Question

2 chất điểm m1=3m2 đặt cách nhau 16cm.hỏi cần đặt chất điểm m3 ở vị trí nào và độ lớn m3 là bao nhiêu để hợp lực hấp dẫn m1 và m2 tác dụng lên m3 là bằng 0

in progress 0
Melanie 4 tháng 2021-08-17T17:13:35+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T17:15:16+00:00

  Đáp án:

  Đặt m3 cách m1 10,14cm và m3 có thể có khối lượng bất kỳ.  

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x là khoảng cách từ m3 đến m1.

  Để lực hấp dẫn tổng hợp tại m3 bằng 0 thì:

  $\begin{array}{l}
  {F_1} = {F_2}\\
   \Leftrightarrow G\dfrac{{{m_1}{m_3}}}{{{x^2}}} = G\dfrac{{{m_2}{m_3}}}{{{{\left( {16 – x} \right)}^2}}}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{3{m_2}}}{{{x^2}}} = \dfrac{{{m_2}}}{{{{\left( {16 – x} \right)}^2}}}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{x}{{16 – x}} = \sqrt 3 \\
   \Leftrightarrow x = 10,14cm
  \end{array}$

  Vậy cần đặt m3 cách m1 10,14cm và m3 có thể có khối lượng bất kỳ. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )