2. Cho các nhận định sau, em hãy cho biết là đúng hay sai giải thích vì sao? – CÂU 1.Nguồn của luật Hiến Pháp chỉ bao gồm các bản Hiến Pháp Việt Nam?

Question

2. Cho các nhận định sau, em hãy cho biết là đúng hay sai giải thích vì sao?
– CÂU 1.Nguồn của luật Hiến Pháp chỉ bao gồm các bản Hiến Pháp Việt Nam?
– CÂU 2. Hiến Pháp ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước?
-CÂU 3.Trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay, nhà nước giữ cai trò là lực lượng lãnh đạo?
– CÂU 4. Theo quy định của Hiến pháp lao động là quyền của công dân?
– CÂU 5. Theo quy định của Pháp luật hiện hành Quôc hội chỉ thực hiện giám sát tối cao đối với các cơ quan Nhà Nước ở trung ương?
-Cảm ơn mọi người ạ-

in progress 0
Sarah 4 tuần 2021-07-11T14:02:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:03:22+00:00

  Câu 1 :Nhận định Sai. Vì nguồn của luật Hiến Pháp ko chỉ có các bản Hiến pháp mà còn cả các bộ luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

  Câu 2:Nhận định sai.Vì ko phải nhà nước nào ra đời cũng có Hiến Pháp ( vd: nhà nước chiếm hữu nô lệ, phong kiến,…)

  Câu 3:Nhận định sai .Vì Đảng lãnh đạo, nhà nc là trung tâm của hệ thống chính trị thực hiện quyền lực nhà nước.

  Câu 4:Nhận định sai . Vì lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân (Đ58 Hiến pháp)

  Câu 5:Nhận định sai. Vì theo điều 83 Hiến pháp thì “Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước”

  Xin câu trả lời hay nhất nhé cảm ơn!

  0
  2021-07-11T14:03:54+00:00

  CÂU 1 : Nguồn của luật Hiến Pháp chỉ bao gồm các bản Hiến Pháp Việt Nam? Nhận định Sai. Vì nguồn của luật Hiến Pháp ko chỉ có các bản Hiến pháp mà còn cả các bộ luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

  CÂU 2 : Nhận định SAI . Vì không phải nhà nước nào cũng ra đời cùng với hiến pháp . 

  CÂU 3 : Nhận định SAI
  Vì Đảng lãnh đạo, nhà nc là trung tâm của hệ thống chính trị thực hiện quyền lực nhà nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )