2. Cho một lượng tinh thể muối CuSO4 . 5H2O vào một dung dịch Na2SO4 x% thu được dd CuSO4 30% và Na2SO4 10% . Tính x.

Question

2. Cho một lượng tinh thể muối CuSO4 . 5H2O vào một dung dịch Na2SO4 x% thu được dd CuSO4 30% và Na2SO4 10% . Tính x.

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-09-25T15:25:05+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:26:38+00:00

  Đáp án:

  Gọi `a (g)` khối lượng là `CuSO_4. 5H_2O` cần lấy.

  Gọi `b (g)` khối lương dd `Na_2SO_4` x% cần lấy.

  Từ trên ta thu được khối lượng dd là : `a+b (g)`

  $⇒ m_{CuSO4}$ trong dd là : ${160a}/250 (g)$

  $⇒ m_{Na2SO4}$ trong dd là : ${bx}/100 (g)$

  Từ các kết quả trên ta có HPT :

  $\left \{ {{160a.100/250(a+b)=30} \atop {bx.100/100(a+b)=10}} \right.$

  Bạn giải hệ ta có `x=18,82`%

  Vậy `x= 18,82`%

   

  0
  2021-09-25T15:26:43+00:00

  -gọi m CuSO4.5H2O = x’ (g)

         m Na2SO4 x%= y’ (g)

  ⇒m dd :x’+y’  (g)

  ⇒m CuSO4 trong dd=$\frac{mCuSO4}{m CuSO4.5H2O}$ =$\frac{160x’}{250}$  (g)

  m Na2SO4 trong dd =$\frac{xy’}{100}$  (g)

  C% CuSO4=$\frac{160x’}{250(x’+y’)}$.100 =30      (1)

  C% Na2SO4 =$\frac{xy’}{100(x’+y’)}$ .100=10      (2)

  từ (1) và (2)⇒x=18,82 %        (giải tay)

  ……………………….chúc bạn học tốt………………………………….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )