2/ Cho tam giác ABC, có D là điểm chính giữa của cạnh BC. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho . a) So sánh diện tích hai tam giác ADM và ABC b) Trên cạ

Question

2/ Cho tam giác ABC, có D là điểm chính giữa của cạnh BC. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho .
a) So sánh diện tích hai tam giác ADM và ABC
b) Trên cạnh AB lấy điểm N sao cho AN = NB. Tính diện tích tam giác DMN, nếu biết diện tích tam giác ABC là 640

in progress 0
Lyla 1 tháng 2021-08-11T10:19:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:20:43+00:00

  a.Xét  tam giác ADC và tam giác ABC có cùng chiều cao hạ từ A

  Đáy DC = 1/2 đáy BC

  ⇒ Diện tích tam giác ADC = 1/2 diện tích tam giác ABC

  Xét 2 tam giác ADM và ADC có cùng chiều cao hạ từ D.

  Đáy AM = 1/3 đáy AC

  ⇒ Diện tích tam giác ADM  = 1/3 diện tích tam giác ADC

                                                 = 1/3 x 1/2 diện tích tam giác ABC

                                                 =   1/3  diện tích tam giác ABC

  b.Tam giác ABM và tam giác ABC có cùng chiều cao hạ từ B và đáy AM = 1/3 đáy AC

  ⇒ Diện tích tam giác ABM = 1/3 diện tích tam giác ABC

  Diện tích tam giác AMN và diện tích tam giác ABM có cùng chiều cao hạ từ M và AN = 1/2 AB

  ⇒ Diện tích tam giác AMN = 1/2 diện tích tam giác ABM

                                                 = 1/2 x 1/3 diện tích tam giác ABC

                                                 =  1/6 diện tích tam giác ABC = 320/3 cm²

  Tương tự diện tích BND = 1/2 diện tích ABD = 1/2 x 1/2 S ABC

                                                                               =    1/4 S ABC

                                                                              = 160cm²

  MDC = 2/3 ADC

           = 2/3 x 1/2 S ABC

           = 1/3 S ABC = 640/3cm²

  ⇒ S MND = S ABC – S ANM – S BND – S MDC

                   = 640 – 320/3 – 160 – 640/3

                   =      160 cm²

  0
  2021-08-11T10:20:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a.Xét  tam giác ADC và tam giác ABC có cùng chiều cao hạ từ A

  Đáy DC = 1/2 đáy BC

  ⇒ Diện tích tam giác ADC = 1/2 diện tích tam giác ABC

  Xét 2 tam giác ADM và ADC có cùng chiều cao hạ từ D.

  Đáy AM = 1/3 đáy AC

  ⇒ Diện tích tam giác ADM  = 1/3 diện tích tam giác ADC

                                                 = 1/3 x 1/2 diện tích tam giác ABC

                                                 =   1/3  diện tích tam giác ABC

  b.Tam giác ABM và tam giác ABC có cùng chiều cao hạ từ B và đáy AM = 1/3 đáy AC

  ⇒ Diện tích tam giác ABM = 1/3 diện tích tam giác ABC

  Diện tích tam giác AMN và diện tích tam giác ABM có cùng chiều cao hạ từ M và AN = 1/2 AB

  ⇒ Diện tích tam giác AMN = 1/2 diện tích tam giác ABM

                                                 = 1/2 x 1/3 diện tích tam giác ABC

                                                 =  1/6 diện tích tam giác ABC = 320/3 cm²

  Tương tự diện tích BND = 1/2 diện tích ABD = 1/2 x 1/2 S ABC

                                                                               =    1/4 S ABC

                                                                              =   160 cm²                                                                                                                        XIN HAY NHẤT

           

          

                                                                                                                        

                 

                                              

                          

                                                                         

                          

               

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )