2)Có phải nhiệt độ của các loại rau quả khác nhau đều như nhu không?Tại sao?

Question

2)Có phải nhiệt độ của các loại rau quả khác nhau đều như nhu không?Tại sao?

in progress 0
Jade 4 tuần 2021-08-17T05:03:16+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T05:05:04+00:00

    Không tại vì mỗi loại rau quả đều có một đặc tính khác nhau nên cần phải có nhiệt độ khác nhau để phù hợp với đặc tính đó.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )