2) Để làm một vật khối lượng m = 10kg trượt đều lên theo mặt phẳng nghiêng góc 30° với phương ngang thì phải dùng một lực đẩy song song với mặt phẳng

Question

2) Để làm một vật khối lượng m = 10kg trượt đều lên theo mặt phẳng nghiêng góc 30° với phương ngang thì phải dùng một lực đẩy song song với mặt phẳng nghiêng có độ lớn là 80 N.
a) Tìm lực ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng.
b) Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng

in progress 0
Eliza 3 tuần 2021-11-17T01:03:33+00:00 1 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T01:05:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A.Fms=F+P.sin30=80+50=130

  Mặt khác:

  Fms=u.N=u.Pcos30

  Suy ra: u= 0,67

  B.Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng:

  H=(P.h)/ (F.l)

  Trong đó: h chiều cao mpn, l là chiều dài mpn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )