2 dịa điểm a và b cách nhau 120 km. 1 ô tô khởi hành từ a đến b với vận tốc ko đổi. Trên quãng đường từ b về a vận tốc ô tô tăng thêm 20 km/h nên thời

Question

2 dịa điểm a và b cách nhau 120 km. 1 ô tô khởi hành từ a đến b với vận tốc ko đổi. Trên quãng đường từ b về a vận tốc ô tô tăng thêm 20 km/h nên thời gian rút ngắn hơn thời gian đi 18′. Hỏi vận tốc lúc đi từ a đến b của ô tô là bao nhiêu

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-10-12T08:46:36+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:48:05+00:00

  Đáp án:

   80km/h

  Giải thích các bước giải:

   Gọi vận tốc lúc đi từ a đến b của ô tô là x(km/h) ( x>0)

   Thời gian ô tô đi từ a đến b là 120/x (h)

   Vận tốc của ô tô khi đi từ b về a là x+20 (km/h)

   Thời gian ô tô đi từ b về a là 120/(x+20) (h)

   Vì thời gian đi từ b về a nhanh hơn thời gian đi từ a đến b 18’= 0,3 (h) nên ta có phương trình

      120/x-0,3= 120/(x+20)

      1200(x+20) -3x(x+20)= 1200x

       3x^2 +60x -24000=0

  Suy ra x=80

             x=-100(loại)

  Vậy vận tốc của ô tô đi từ a đến b là 80 km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )