2 địa điểm A và B cách nhau 250km. Cùng một lúc có 2 xe đi ngược chiều nhau.Xe thứ nhất đi từ A về B với vận tốc 44,5km/giờ. Xe thứ 2 đi từ B về A với

Question

2 địa điểm A và B cách nhau 250km. Cùng một lúc có 2 xe đi ngược chiều nhau.Xe thứ nhất đi từ A về B với vận tốc 44,5km/giờ. Xe thứ 2 đi từ B về A với vận tốc 45,5 km/giờ. Hỏi sau khi cùng đi được 2 giờ rưỡi hai xe còn cách nhau bao nhiêu km?

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-09-07T07:57:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:58:26+00:00

  2 giờ rưỡi = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

  Sau 2 giờ rưỡi xe thứ 1 đi được số ki – lô – mét là

  44,5 × 2,5 = 111,25 ( km )

  Sau 2 giờ rưỡi xe thứ 2 đi được số ki – lô – mét là

  45,5 × 2,5 = 113,75 ( km )

  Hai xe cách nhau bao xa là

  250 – ( 113,75 + 111,25 ) = 25 ( km )

  Đáp số : 25 km

  Chúc bạn học tốt !

  0
  2021-09-07T07:58:58+00:00

                             Bài giải

    Tổng vận tốc của hai xe là :

             `44,5 + 45,5 = 90` (km/giờ)

      Đổi : `2` giờ rưỡi = `2,5` giờ

    Sau `2` giờ rưỡi hai xe đi được là :

             `90 × 2,5 = 36 = 225` (km)`

    Hai xe còn cách nhau là :

             `250 – 225 = 25` (km)

                         Đáp số : `25` km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )