2 đội công nhân cùng làm chung 1 công việc thì hoàn thành xong 12h ,nếu làm riêng thì thơi gian làm xong công việc của đội 2 ít hơn đội thứ 1 7h . Hỏ

Question

2 đội công nhân cùng làm chung 1 công việc thì hoàn thành xong 12h ,nếu làm riêng thì thơi gian làm xong công việc của đội 2 ít hơn đội thứ 1 7h . Hỏi nếu làm riêng công việc là bao lâu ?

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-08-23T05:58:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:00:09+00:00

  Đáp án:đội 1 :28h; đội 2:21h

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi t/gian đội 1 lm 1 mk thì xong cv là x(h),x>12                                                                                          1 h đội 1 lm đc:1/x (cv)

  1 h 2 đội lm đc:1/12cv

  1 h đội 2 lm đc 1/x-7(cv)

  ta có pt:1/x +1/x-7=1/12

  giải pt đc:x=28 thỏa mãn;x=3 ktm vậy đội 1 lm sau 28h , đội 2:21h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )