2 đội công nhân làm trên 1 quãng đường. Nếu họ cùng làm thì sau 4 ngày xong việc, nhưng khi thực hiện đội 2 làm 1 việc khác ,đội 1 làm 1 mình được 9 n

Question

2 đội công nhân làm trên 1 quãng đường. Nếu họ cùng làm thì sau 4 ngày xong việc, nhưng khi thực hiện đội 2 làm 1 việc khác ,đội 1 làm 1 mình được 9 ngày thì đội 2 trở lại . Họ cùng làm 1 ngày nữa thì xong công việc . Hỏi nếu mỗi đội làm 1 mình thì sau bao lâu xong cv?

in progress 0
Arianna 6 tháng 2021-07-08T23:59:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:00:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi thời gian đội I hoàn thành công việc một mình là x (x>4, ngày)

          thời gian đội II hoàn thành công việc một mình là y (y>4, ngày)

  Trong 1 ngày, đội I làm đc $\frac{1}{x}$ (cv)

  Trong 1 ngày, đội II làm đc $\frac{1}{y}$ (cv)

  Trong 1 ngày, cả hai đội làm đc $\frac{1}{4}$ (cv)

  nên ta có pt: 

  $\frac{1}{x}$ + $\frac{1}{y}$ = $\frac{1}{4}$ (1)

  Trong 9 ngày, đội I làm đc $\frac{9}{x}$ (cv)

  Vì khi thực hiện, đội II đi làm việc khác, đội I làm trong 9 ngày thì đội II trở lại, họ cùng làm trong 1 ngày nữa thì xong việc nên ta có pt:

        $\frac{9}{x}$ + 1.($\frac{1}{x}$ + $\frac{1}{y}$) = 1 (2)

  Từ (1) và (2) => $\left \{ {{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}} \atop {\frac{9}{x} + 1.(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}) = 1}} \right.$ 

  <=> $\left \{ {{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}} \atop {\frac{9}{x} + \frac{1}{4} = 1}} \right.$

  <=> $\left \{ {{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}} \atop {\frac{9}{x}=\frac{3}{4}}} \right.$

  <=> $\left \{ {{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}} \atop {x=12}} \right.$ 

  <=> $\left \{ {{\frac{1}{12}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}} \atop {x=12}} \right.$

  <=> $\left \{ {{\frac{1}{y}=\frac{1}{6}} \atop {x=12}} \right.$ 

  <=> $\left \{ {{x=12(TMĐK)} \atop {y=6(TMĐK)}} \right.$ 

  Vậy, thời gian đội I hoàn thành công việc một mình là 12 ngày

          thời gian đội II hoàn thành công việc một mình là 6 ngày

  0
  2021-07-09T00:00:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  Gọi x(ngày) là thới gian đội 1 làm một mình xong công việc

  y(ngày) là thời gian đội 2 làm một mình xong công việc

  đk: x,y>4

  1/x( công việc) là phần công việc đội 1 làm trong 1ngày

  1/y ( công việc) là phần công việc đội 2 làm trong 1 ngày

  Vì 2 đội cùng làm thì trong 1 ngày làm được 1/4 công việc nên ta có phương trình:

  1/x+1/y=1/4(1)

  10/x ( công việc) là phần công việc đội 1 làm trong 9 ngày làm riêng và 1 ngày làm chung

  1/y ( công việc) là phần công việc đội 2 làm trong 1 ngày cùng đội 1

  Vì khi thực hiện đội 2 làm việc khác, đội 1 làm một mình trong 9 ngày thì đội 2 trở lại làm chung trong 1 ngày nữa thì hoàn thành công việc nên ta có phương trình:

  10/x+1/y=1(2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  Vậy đội 1 làm một mình xong công việc mất 12 ngày

  đội 2 làm một mình xong công viêc mất 6 ngày

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )