2 dung dịch tác dụng với nhau sản phẩm thu được NaCL hãy cho biết 2 dung dịch ban đầu có thể là những chất nào minh họa bằng các phương trình phản ứng

Question

2 dung dịch tác dụng với nhau sản phẩm thu được NaCL hãy cho biết 2 dung dịch ban đầu có thể là những chất nào minh họa bằng các phương trình phản ứng hóa học

in progress 0
Alaia 4 tuần 2021-08-13T14:00:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:01:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Để thu được sản phẩm là NaCl => 2 chất ban đầu tác dụng với nhau, ngoài sản phẩm là NaCl thì chất còn lại là kết tủa hoặc chất khí hoặc H2O

  => 2 chất là MgCl2 và NaOH

  PTHH: MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl

   

  0
  2021-08-13T14:02:19+00:00

  $2Na^{}$ + $Cl_{2}$ → $2NaCl_{}$

  $HCl_{}$ + $NaOH_{}$ → $NaCl_{}$ + $H_{2}$$O_{}$

  $BaCl_{2}$ + $Na_{2}$$SO_{4}$ → $2NaCl_{}$ + $BaSO_{4}$ ↑

  $Na_{2}$$CO_{3}$ + $2HCl_{}$ → $2NaCl_{}$ + $H_{2}$$O_{}$ + $CO_{2}$ ↑

  $2NaBr_{}$ + $Cl_{2}$ → $2NaCl_{}$ + $Br_{2}$

  Nhớ cho mik ctlhn nhé!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )