2 đường dây tải điện cùng tải đi 1 công suất điện vs cùng 1 hiệu điện thế. đg dây thứ nhất có chiều dài 50 km, có đg kính tiết diện 1cm. đg dây thứ 2

Question

2 đường dây tải điện cùng tải đi 1 công suất điện vs cùng 1 hiệu điện thế. đg dây thứ nhất có chiều dài 50 km, có đg kính tiết diện 1cm. đg dây thứ 2 có chiều dài 100km có đường kính 0,5cm.so sánh công suất hao phí do tỉa nhiệt của 2 đường dây này. Giúp mk ạ mai mk phải nộp bài r hứa voi 5 sao

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-10-10T23:03:49+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T23:05:27+00:00

  Đáp án:

  \(\dfrac{{{P_{h{p_1}}}}}{{{P_{h{p_2}}}}} = \dfrac{1}{8}\)

  Giải thích các bước giải:

  Tỉ số điện trở 2 dây là:

  \(\dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{{l_1}}}{{{l_2}}}.\dfrac{{{S_2}}}{{{S_1}}} = \dfrac{{{l_1}}}{{{l_2}}}.{\left( {\dfrac{{{d_2}}}{{{d_1}}}} \right)^2} = \dfrac{1}{2}{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^2} = \dfrac{1}{8}\)

  Công suất hao phí là:

  \(\dfrac{{{P_{h{p_1}}}}}{{{P_{h{p_2}}}}} = \dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \dfrac{1}{8}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )