2 xe máy khởi hành cùng lúc. 1 xe đi từ A và 1 xe đi từ B. Biết AB = 140km và sau 2h hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe biết rằng xe đi từ A có

Question

2 xe máy khởi hành cùng lúc. 1 xe đi từ A và 1 xe đi từ B. Biết AB = 140km và sau 2h hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe biết rằng xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10km/h

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-09-02T14:44:46+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:45:50+00:00

  Gọi vận tốc xe đi từ A là x ( km/h) ( x > 10 )
  => Vận tốc xe đi từ B : x – 10 ( km/h)
  Quãng đường xe đi từ A đi được trog 2 h : 2x ( km )
  Quãng đường xe đi từ B đi được trog 2 h : 2( x – 10 ) ( km )
  Theo đề bài ta có pt :
  2x + 2(x-10)=140
  <=> 2x + 2x – 20 = 140
  <=> 4x = 160
  <=> x = 40 ( TMĐK)
  KL : vậy vận tốc xe đi từ A 40 km/h
  vận tốc xe đi từ B = 40 – 10 = 30 km/h

   

  0
  2021-09-02T14:45:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: AB= 140 (km)

                                         V= V’+10 (km/h)

                                         t = t’ = 2 (h)    

  Quãng đường xe khởi hành từ A đi được là: 

             S= V*t = (V’+10)*2

  Quãng đường xe khởi hành từ B đi được là:

             S’= V’*t =2*V’

     Mà S2= AB-S1

         ⇒ AB-S= 2*V’

        ⇔ 140 – 2*V’-20 = 2V’

        ⇔ V’= 30 (km/h) ⇒ V= 40 (km/h)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )