2 giờ rưỡi =…………………… phút

Question

2 giờ rưỡi =…………………… phút

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-05T10:07:20+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T10:09:01+00:00

  Đáp án:

  `150` phút

  Giải thích các bước giải:

   `2` giờ rưỡi `=` `2,5` giờ

  `2,5` giờ `= 2,5 × 60 = 150` phút

  0
  2021-10-05T10:09:09+00:00

  Đáp án:

   `150` phút

  Giải thích các bước giải:

  2 giờ rưỡi = 2,5 giờ

  mà 2 giờ = 120 phút

       0,5 giờ = 30 phút

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )