2. Hai điểm A và B cách nhau 3km. Lúc 7 giờ Hồng đi từ A, Hà đi từ B và cũng đến C. Hồng đi xe đạp với vận tốc 9 km/giờ, Hà đi bộ với vận tốc 3 km/giờ

Question

2. Hai điểm A và B cách nhau 3km. Lúc 7 giờ Hồng đi từ A, Hà đi từ B và cũng đến C. Hồng đi xe đạp với vận tốc 9 km/giờ, Hà đi bộ với vận tốc 3 km/giờ. Hỏi đến mấy giờ Hồng đuổi kịp Hà?

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-11T19:12:55+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:14:10+00:00

  vậy hà đuổi kịp là

  (9-3):9=2/3 giờ

  0
  2021-10-11T19:14:24+00:00

  Đáp án:

                                                        Giải

                  Hiệu vận tốc của hai người là:

                                       9-3=6(km/giờ)

                  Hồng đuổi kịp Hà sau số thời gian là:

                                       3:6=0,5(giờ)

                                            =30 phút

                                       Đ/S: ….

                         Chúc Học Tốt Nha !!!~

                  

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )