2 lít nước ( gần 2kg) ở nhiệt độ 23 độ c khi đun sôi ở nhiệt độ 100 độ c thì nước nhận được nhiệt lượng bằng bao nhiêu biết nhiệt nước 4,180^3 J/ ( kg

Question

2 lít nước ( gần 2kg) ở nhiệt độ 23 độ c khi đun sôi ở nhiệt độ 100 độ c thì nước nhận được nhiệt lượng bằng bao nhiêu biết nhiệt nước 4,180^3 J/ ( kg)
Mn ơi giúp mình giải bài này với ạ xin cảm ơn

in progress 0
Athena 1 năm 2021-07-17T16:53:12+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:54:25+00:00

  Đáp án: `Q=643720J`

  Giải:

  `V=2l=2.10^{-3}m^3`

  Khối lượng nước cần đun:

  `m=DV=1000.2.10^{-3}=2 \ (kg)`

  Độ tăng nhiệt độ của nước:

  $Δt=t-t_0=100-23=77 \ (^oC)$

  Nhiệt lượng mà nước nhận được:

  `Q=mcΔt`

  `Q=2.4180.77=643720 \ (J)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )