2. Một cửa hàng có 235,5kg đường . Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 3/10 số đường có trong cửa hàng . Ngày thứ hai bán được 7/10 số đường còn lại. Hỏi

Question

2. Một cửa hàng có 235,5kg đường . Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 3/10 số đường có trong cửa hàng . Ngày thứ hai bán được 7/10 số đường còn lại. Hỏi sau hai ngày của hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam ?

in progress 0
Gabriella 1 tháng 2021-08-11T04:37:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:38:22+00:00

  Đáp án:

  Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số đường là : 235,5 x 3 : 10 = 70,65 kg

  Sau ngày thứ nhất cửa hàng còn lại số đường là : 235,5 – 70,65 = 164,85 kg

  Ngày thứ hai cửa hàng bán được : 164,85 x 7 : 10 = 115,395 kg

  Vậy sau 2 ngày cửa hàng còn lại : 164,85 – 115,395 = 49,455 kg

  0
  2021-08-11T04:38:35+00:00

  Đáp án: ngày thứ nhất cửa hàng án được:  235,5 * 3/10 = 70,65

  sau ngày 1 cửa hàng còn lại: 235,5-70,65=164,85

  ngày 2 cửa hàng bán được: 164,85*7/10=115,395

  sau cả hai ngày cửa hàng còn: 164,85-115,395=49,455

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )