2. Một người làm việc trong 7 ngày được trả 140.000 đồng. Hỏi nười ấy làm việc trong 21 ngày được trả bao nhiêu tiền? 3. Để hút nước trong 1 cái hồ ph

Question

2. Một người làm việc trong 7 ngày được trả 140.000 đồng. Hỏi nười ấy làm việc trong 21 ngày được trả bao nhiêu tiền?
3. Để hút nước trong 1 cái hồ phải dùng 5 máy bơm làm việc liên tục trong 6 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ?
( Dạng: Tỉ lệ thuận hay Tỉ lệ nghịch, tự biết! ) ( Có tóm tắt mới TLHN )

in progress 0
Adalyn 5 tháng 2021-07-16T07:10:45+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:11:58+00:00

  Đáp án:

  `2`. `420 000` đồng

  `3`. `5` giờ

  Giải thích các bước giải:

  `3`. Tóm tắt:

  `7` ngày: `140 000` đồng

  `21` ngày: …đồng?

  Bài giải:

  Mỗi ngày người ấy làm được số tiền là:

  `140 000`: `7` = `20 000` (đồng)

  `21` ngày người ấy làm được số tiền là:

  `20 000`. `21` = `420 000` (đồng)

  Đáp số: `420 000` đồng.

  `3`. Tóm tắt:

  `5` máy bơm: `6` giờ

  `6` máy bơm: …giờ?

  Bài giải:

  `6` máy bơm gấp `5` máy bơm số lần là:

  `6` : `5`= `1,2` (lần)

  `6` máy bơm hút hết số nước trong số giờ là:

  `6` : `1,2` = `5` (giờ)

  Đáp số : `5` giờ

  #Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-07-16T07:12:44+00:00

               2)tóm tắt

              7 ngày: 140000 đồng

              21 ngày …? đồng

                    giải

  1 ngày người ấy làm được số tiền là:

           140000:7=20000(đồng)

  21 ngày làm được số  tiền là:

           20000×21 = 420000(đồng)

              đáp số : 420000 đồng

             3)tóm tắt

             5 máy : 6 giờ

             6 giờ :…? giờ

                  giải

  6 máy bơm gấp 5 máy bơm số lần là:

            6:5=1,2(lần)

  6 máy hút hết nước trong số giờ là:

             6:1,2=5(giờ)

               đáp số:5 giờ

  cho câu trả lời hay nhất nhé!

       

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )