2.Nêu ý nghĩa lời ca của nhân vật “khách” kết thúc bài phú: Anh minh hai vị thánh quân, Sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh. Giặc tan muôn thuở than

Question

2.Nêu ý nghĩa lời ca của nhân vật “khách” kết thúc bài phú:
Anh minh hai vị thánh quân,
Sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh.
Giặc tan muôn thuở thanh bình,
Bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao.

in progress 0
Audrey 20 phút 2021-09-14T08:51:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:53:26+00:00

  Ý nghĩa của lời ca là nâng cao giá trị và vị trí con người, địa lợi mà không nhân hoà thì cũng chưa chắc thắng, yếu tố quyết định là ở con người. Lời ca kết thúc bài phú vừa mang niềm tự hào dân tộc vừa thể hiện tư tưởng nhân văn cao đẹp, sau bao nhiêu năm thì nước ta cũng dành lại được độc lập chủ quyền.

  0
  2021-09-14T08:53:41+00:00

  Ý nghĩa lời ca của nhân vật”khách”

  +Chân lí ”Những người bất nghĩa tiêu vong”

  +”Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh”

  +Ca ngợi 2 vị vua thời Trần

  +Bài tỏ khát vọng hòa bình muôn thuở trên đất nước

  +Ca ngợi đường lối giữ nước ”đất hiểm” , ”đức cao” của Vương triều Trần

               CHÚC BẠN HỌC TỐT      

   # TEAM FA                                    

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )