2 người đi xe máy khởi hành cùng lúc từ A đến B dài 120km.Biết mỗi giờ người thứ 2 đi chậm hơn người thứ nhất là 10km.Do đó người thứ 2 đến B chậm hơn

Question

2 người đi xe máy khởi hành cùng lúc từ A đến B dài 120km.Biết mỗi giờ người thứ 2 đi chậm hơn người thứ nhất là 10km.Do đó người thứ 2 đến B chậm hơn so với người thứ nhất là 36 phút.Tính vận tốc của mỗi người

in progress 0
Julia 3 tuần 2021-07-08T19:41:16+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:42:29+00:00

  Đáp án: 50km/h và 40km/h

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 36p=0,6h

  Gọi vận tốc người thứ nhất là x ($x>10$)

  Vận tốc người thứ hai là y ($0<y<x$)

  Vì mỗi giờ người thứ hai đi chậm hơn người thứ nhất 10km nên ta có pt: $x-y=10 (1)$

  Thời gian đi của người thứ nhất: $\frac{120}{x} (h)$

  Thời gian đi của người thứ hai: $\frac{120}{y}$

  Vì người thứ hai đến B chậm hơn người thứ nhất 0,6h nên ta có pt: $\frac{120}{y}-\frac{120}{x}=0,6$ (2)

  Từ (1), (2) ta có hệ pt: $\left \{ {{x-y=10} \atop {\frac{120}{y}-\frac{120}{x}=0,6}} \right.$ 

  Giải hệ phương trình trên ta được: x=50; y=40 (thỏa mãn)

  Vậy vận tốc người thứ nhất là 50km/h, vận tốc người thứ hai là 40km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )