2 người thợ xây 1 cái bể hết 24 ngày. 1 mình người thợ thứ nhất xây hết 60 ngày . Hỏi nếu trong 6 ngày 2 người thợ xây sau đó người thứ 1 nghỉ thì ngư

Question

2 người thợ xây 1 cái bể hết 24 ngày. 1 mình người thợ thứ nhất xây hết 60 ngày . Hỏi nếu trong 6 ngày 2 người thợ xây sau đó người thứ 1 nghỉ thì người thứ 2 đào trong bn ngày

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-10-06T17:57:02+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:58:45+00:00

  Trong 1 ngày cả 2 người thợ xây đc số phần bể là

  $1 : 24 = \dfrac{1}{24}$ (bể)

  Trong 1 ngày người thợ thứ nhất xây đc số phần bể là

  $1 : 60 = \dfrac{1}{60}$ (bể)

  Vậy trong 1 ngày người thợ thứ hai xây đc số phần bể là

  $\dfrac{1}{24} – \dfrac{1}{60} = \dfrac{1}{40}$ (bể)

  Vậy trong 6 ngày 2 người làm chung thì xây đc số phần bể là

  $6 \times \dfrac{1}{24} = \dfrac{1}{4}$ (bể)

  Vậy thời gian người thứ hai phải làm nốt là

  $\dfrac{1}{4} : \dfrac{1}{40} = 10$ (ngày)

  Đáp số: $10$ (ngày)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )