2 ô tô cùng chuyển động đều trên một đường thẳng. Nếu 2 ô tô đi ngược chiều thì sau 20 phút khoảng cách của chúng giảm 35km. Nếu chúng đi cùng chiều

Question

2 ô tô cùng chuyển động đều trên một đường thẳng.
Nếu 2 ô tô đi ngược chiều thì sau 20 phút khoảng cách của chúng giảm 35km.
Nếu chúng đi cùng chiều thì sau 20p khoảng cách giữa chúng tăng 5km.
Tính V mỗi xe.
giúp mình với !!

in progress 0
aihong 1 tuần 2021-09-07T08:24:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:25:30+00:00

  Đáp án:

  Vận tốc hai xe tương ứng là:

   $v _1 = 55km/h$ và $v_2 = 40km/h$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi vận tốc của hai ce lần lượt là $v_1$ và $v_2$ (km/h). ($v_1 > v_2$)

  Sau $20′ = \dfrac{1}{3}$ thì quãng đường đi được của hai xe tương ứng là: 

          $s_1 = \dfrac{1}{3}.v_1$ 

          $s_2 = \dfrac{1}{3}.v_2$ 

  Chúng đi ngược chiều và khoảng cách giảm 35km nên ta có: 

  $s_1 + s_2 = 35 => \dfrac{1}{3}.v_1 + \dfrac{1}{3}.v_2 = 35$ 

  Suy ra: $v_1 + v_2 = 105$ (1) 

  Khi chúng đi cùng chiều khoảng cách tăng lên 5km nên ta có: 

  $s_1 – s_2 = 5 => \dfrac{1}{3}.v_1 – \dfrac{1}{3}.v_2 = 5$ 

  Suy ra: $v_1 – v_2 = 15$ (2) 

  Từ (2) suy ra: $v_1 = v_2 + 15$ thay vào (1) ta được: 

  $v_2 + 15 + v_2 = 105 => v_2 = 40$ 

  Thay vào tính $v_1 = 40 + 15 = 55$ 

  Vậy vận tốc hai xe tương ứng là $v _1 = 55km/h$ và $v_2 = 40km/h$

  0
  2021-09-07T08:25:57+00:00

  Đáp án:

  `v_1=15km/h`

  `v_2=20km/h` 

  Giải thích các bước giải:

   khi đi ngược chiều

  `v_1+v_2=35`

  `=>v_1=35-v_2`

  khi đi cũng chiều

  `v_1-v_2=5`

  `=>35-v_2-v_2=5`

  `=>v_2=15km/h`

  `=>v_1=35-v_2=35-15=20km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )