2 ôtô xuất phát từ 2 vị trí A và B cách nhau 112Km , ngược chiều nhau xe đi từ A với vận tốc 40 km/h . xe đi từ B với vận tốc 60 km/h . Giả sử 2 xe xu

Question

2 ôtô xuất phát từ 2 vị trí A và B cách nhau 112Km , ngược chiều nhau xe đi từ A với vận tốc 40 km/h . xe đi từ B với vận tốc 60 km/h . Giả sử 2 xe xuất phát cùng 1 lúc :
a. Viết pt chuyển động của mỗi xe
b. tìm thời gian và vị trí 2 xe gặp nhau

in progress 0
Eva 4 tháng 2021-08-22T14:24:21+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:25:44+00:00

  Đáp án:

  $x_A = 40t (km;h)$ 

  $x_B = 112 – 60t (km;h)$

  $t = 1,12 (h)$

  Giải thích các bước giải:

  Chọn gốc toạ độ tại A

  Góc thời gian lúc xuất phát 

  Chiều dương là chiều chuyển động 

   Ta có $PTCĐ$ 

  $x_A = 40t (km;h)$ 

  $x_B = 112 – 60t (km;h)$

  Để 2 xe gặp nhau thì $x_A = x_B$ 

  `=>` $40t = 112 – 60t$

  `<=>` $t = 1,12 (h)$

  Vậy sau $1,12^h$ thì 2 ô tô gặp nhau 

  Cách A : $x_A = 44,8km$

  0
  2021-08-22T14:25:52+00:00

  Đáp án:

  Lấy A là điểm mốc, chiều dương là chiều từ A -> B

  a)

  Xe xuất phát từ A là: x1=40t (km;h)

  Xe xuất phát từ B là: x2=112-60t (km;h)

  b) 

  Hai xe gặp nhau khi: x1=x2

  ⇔ 40t=112-60t ⇔ t=1,12 (h) 

  Thay t=1,12 vào x1=40.1,12=44,8 (km)

  Vậy hai xe gặp nhau sau 1,12 h tại điểm cách A một khoảng là 44,8 km.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )