2 phép nữa a) -2/7 . 21/8 b) z.24 . (-15/4)

Question

2 phép nữa
a) -2/7 . 21/8
b) z.24 . (-15/4)

in progress 0
Remi 3 tuần 2021-07-12T12:28:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:29:55+00:00

  a) $-\dfrac{2}{7}.\dfrac{21}{8}$

  `=-(2/7 . 21/8)`

  `=-(1 . 3/4)`

  `=-3/4`

  b) `z.24.(-15/4)`

  `=z.6.(-15)`

  `=-90z`

  0
  2021-07-12T12:30:17+00:00

  Đáp án:

  $a)$ $\dfrac{-3}{4}$
  $b)$ $\dfrac{-9}{10}$

  Giải thích các bước giải:
  $a)$ $\dfrac{-2}{7}$ $.$ $\dfrac{21}{8}$
         $=$ $\dfrac{-3}{4}$
  $b)$ $z.24$ $.$ $\dfrac{-15}{4}$
         $⇒$ $z$ $.$ $($ $24$ $.$ $\dfrac{-15}{4}$ $)$
         $⇒$ $z$ $.$ $-90$
         $⇒$ $-90z$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )