2 quả cầu bằng dong có thể tích bằng nhau, qua cầu thứ nhất nhum ngập trong nước, qua cầu thứ 2 nhum ngập trong dâu. Hỏi luc đay Ac-si-met len qua cầ

Question

2 quả cầu bằng dong có thể tích bằng nhau, qua cầu thứ nhất nhum ngập trong nước, qua cầu thứ 2 nhum ngập trong dâu. Hỏi luc đay Ac-si-met len qua cầu nào lớn hơn? Vì sao? Cko trong lương riêng của nước là 10N/m khối, của dằu là 8000N/m khối

in progress 0
Valerie 3 tuần 2021-11-22T12:15:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:16:47+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên thỏi đồng nhúng vào nước nên ta có:

   $F_{A1}$=$d_{nước}$ .V
  Lực đẩy Ác-si-mét của quả cầu thứ hai là:

  $F_{A2}$=$d_{dầu}$.V

  Vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn nên $F_{A1}$ > $F_{A2}$

   

  0
  2021-11-22T12:17:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên thỏi đồng nhúng vào nước: FAn = dn.V

  Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên thỏi đồng nhúng vào dầu:  FAd = dd.V

  Do trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu: 

  dn > dd => FAn  > FAd.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )