2 số 3×căn (x+2) và 15 có thể dùng bdt cô si k các bn

Question

2 số 3×căn (x+2) và 15 có thể dùng bdt cô si k các bn

in progress 0
Arya 9 phút 2021-09-16T18:23:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:24:42+00:00

  Co nha ban

  0
  2021-09-16T18:24:50+00:00

  Có nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )