2 số lẻ có tổng là 100. biết rằng ở giữa 2 số có 9 số tự nhiên khác nhau. hai số đó có tỉ số là bao nhiêu?

Question

2 số lẻ có tổng là 100. biết rằng ở giữa 2 số có 9 số tự nhiên khác nhau. hai số đó có tỉ số là bao nhiêu?

in progress 0
Brielle 3 tuần 2021-07-10T12:09:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:11:36+00:00

  Vì giữa hai số có `9` số tự nhiên khác nhau

  `⇒` Hiệu hai số là `10`

  Số lớn là:

  `(100+10):2=55`

  Số bé là:

  `55-10=45`

  Tỷ số giữa số bé và số lớn là:

  `45:55=9/11`

  0
  2021-07-10T12:11:43+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Giữa hai số có 9 số tự nhiên khác nhau

  ⇒ Số lớn hơn số bé 10 đơn vị

  Vậy số lớn là:

  (100 + 10 ) : 2 = 55

  Số bé là:

  100 – 55 = 45

  Tỉ số của số bé so với số lớn là:

  45 : 55 = $\frac{45}{55}$ = $\frac{9}{11}$ 

  Tỉ số của số lớn so với số bé là:

  55 : 45 = $\frac{55}{45}$ = $\frac{11}{9}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )