2/ Sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ, Nam Mĩ Phân hoá khí hậu Bắc Mĩ Nam Mĩ Nguyên nhân Khí hậu Thực vật Khí hậu Thự

Question

2/ Sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ, Nam Mĩ
Phân hoá khí hậu Bắc Mĩ Nam Mĩ Nguyên nhân
Khí hậu Thực vật Khí hậu Thực vật

Bắc Nam

.
Tây Đông KT 1000T KT 700T

Thấp cao

in progress 0
Sarah 32 phút 2021-09-10T18:42:02+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T18:43:43+00:00

  2. Sự phân hóa khí hậu Bắc Mĩ và Nam Mĩ. (Hai ảnh)

  Nguyên nhân:

  Sự phân hóa khí hậu của Bắc Mĩ và Nam Mĩ rất phong phú và đa dạng vì lục địa rộng lớn, trải dài trên nhiều vĩ độ, từ cực bắc đến cận cực nam.

  2-su-phan-hoa-khi-hau-bac-mi-nam-mi-phan-hoa-khi-hau-bac-mi-nam-mi-nguyen-nhan-khi-hau-thuc-vat

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )