2 tổ sản xuất được giao làm tổng cộng 90 sản phẩm.Tổ 1 đã làm vượt mức 15% kế hoạch của mình, tổ 2 đã làm vượt mức 12% kế hoạch của mình nên cả 2 tổ đ

Question

2 tổ sản xuất được giao làm tổng cộng 90 sản phẩm.Tổ 1 đã làm vượt mức 15% kế hoạch của mình, tổ 2 đã làm vượt mức 12% kế hoạch của mình nên cả 2 tổ đã làm được 102 sản phẩm.Hỏi mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm.

in progress 0
Liliana 2 tuần 2021-11-28T12:13:59+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T12:15:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x(sản phẩm) là số sản phẩm tổ 1 phải làm theo kế hoạch

  đk: 0<x<800,xZ+

  800-x(sản phẩm) là số sản phẩm tổ 2 phải làm theo kế hoạch

  0,1x(sản phẩm ) là số sản phẩm tổ 1 làm thêm được

  0,2(800-x) (sản phẩm ) là số sản phẩm tổ 2 làm thêm được

  Vì cả 2 tổ làm thêm được 910-800=110(sản phẩm) nên ta có phương trình:

  0,1x+0,2(800x)=1100,1x+0,2(800−x)=110

  0,1x1600,2x=110⇔0,1x−160−0,2x=110

  0,1x=50⇔0,1x=50

  x=500(tmđk)⇔x=500(tmđk)

  Vậy theo kế hoạch, tổ 1 phải làm 500 sản phẩm

  tổ 2 phải làm 800-500=300 sản phẩm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )