2 vòi nước chảy vào bể sau 3 giờ thì đầy. Vòi 1 chảy mất 12 giờ thì đầy bể. Tính thời gian riêng vòi 2 chảy ?

Question

2 vòi nước chảy vào bể sau 3 giờ thì đầy. Vòi 1 chảy mất 12 giờ thì đầy bể. Tính thời gian riêng vòi 2 chảy ?

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-16T06:28:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T06:30:10+00:00

  Cả hai vòi chảy vào bể trong $3$ giờ thì đầy bể 

  $⇒$ Trong $1$ giờ cả hai vòi chảy được `1/3` bể nước

  Vòi $1$ chảy mất $12$ giờ thì đầy bể

  $⇒$ Trong $1$ giờ vòi $1$ chảy được $\dfrac{1}{12}$ (bể)

   Trong $1$ giờ, vòi $2$ chảy được :

      $\dfrac{1}{3} – \dfrac{1}{12} = \dfrac{1}{4}$ (bể)

   Thời gian để vòi $2$ chảy đầy bể là:

      $1:\dfrac{1}{4} = 4$ (giờ)

          Đáp số: $4$ giờ.

   

  0
  2021-09-16T06:30:16+00:00

  1 giờ vòi 1 chảy được:

  $1:12=\dfrac{1}{12}$ (bể)

  3 giờ vòi chảy được:

  $3.\dfrac{1}{12}=\dfrac{1}{4}$ (bể)

  3 giờ vòi 2 chảy được:

  $1-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}$ (bể)

  Thời gian riêng vòi 2 chảy là:

  $3:\dfrac{3}{4}=4(h)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )