2 vòi nước chảy vào bể. Vòi 1 chảy trong 5 giờ đầy bể, vòi 2 chảy 7 giờ đầy bể. Đầu tiên người ta mở vòi 1 chảy rồi khóa lại sau đó mở vòi 2 chảy cho

Question

2 vòi nước chảy vào bể. Vòi 1 chảy trong 5 giờ đầy bể, vòi 2 chảy 7 giờ đầy bể. Đầu tiên người ta mở vòi 1 chảy rồi khóa lại sau đó mở vòi 2 chảy cho đến khi đầy bể. Tổng thời gian 2 vòi chảy mất 5 giờ 48 phút. Hỏi mỗi vòi chảy trong bao nhiêu giờ?

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-10-01T02:43:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:45:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-01T02:45:34+00:00

  Đổi : 5 giờ 48 phút = 5,48 giờ 

  Vậy tổng 2 vòi chảy được 5,48 giờ

  Gọi thời gian vòi 1 chảy là t ( giờ )

  Gọi thời gian vòi 2 chảy là 5,8 – t ( giờ )

  Thời gian vòi 1 chảy là :

  1/5 x t + 1/7 x ( 5,8 – t ) = 1

  1/5 x t + 29/35 – 1/7 x t = 1

  2/35 x t = 6/35

  t = 6/35 : 2/35

  t = 3

  Vậy vòi 1 chảy trong 3 giờ

  Thời gian vòi 2 chảy là : 

  5,8 – 3 = 2,8 ( giờ )

  Đổi : 2,8 giờ = 2 giờ 48 phút

  Đáp số : Vòi 1 : 3 giờ 

                Vòi 2 : 2 giờ 48 phút

  Chúc bạn học tốt!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )