(X^2+y^2)(x^2+1)=4x^2y Giúp mk với ạ mk đang cần gấp mong các bn giúp đỡ

Question

(X^2+y^2)(x^2+1)=4x^2y
Giúp mk với ạ mk đang cần gấp mong các bn giúp đỡ

in progress 0
Daisy 21 phút 2021-09-12T07:13:55+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:14:55+00:00

  \[\begin{array}{l}
  ({x^2} + {y^2})({x^2} + 1) = 4{x^2}y\\
  {x^4} + {x^2} + {x^2}{y^2} + {y^2} = 4{x^2}y\\
  ({x^4} – 2{x^2}y + {y^2}) + ({x^2} – 2{x^2}y + {x^2}{y^2}) = 0\\
  {({x^2} – y)^2} + {(x – xy)^2} = 0\\
  \to {x^2} = y(1)\& x(1 – y) = 0(2)\\

  \end{array}\]
  suy ra x=0; y=0 hoặc y=1; x=1 hoặc -1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )