(x-20)^2 + (x-21)^2 =1 Giup mình với !!

Question

(x-20)^2 + (x-21)^2 =1
Giup mình với !!

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-15T02:46:21+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:47:47+00:00

  chúc bạn học tốt  :>

  xin câu trả lời hay nhất ạ, cám ơn

  (x-20)² + (x-21)² = 1

  (x-20).(x-20)+(x-21).(x-21) = 1

  (x²-20x-20x+400)+(x²-21x-21x+441) = 1

  x²+400+ x² +441 = 1

  2x² + 841 = 1

  2x² = 1 – 841

  2x² = -840

  x² = -840 : 2

  x² = -420

  x = -√420

  Vậy x = -√420

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )