20,8×45+0,37×15+20,8×55+15×0,63 tính nhanh nhớ giúp mình nha

Question

20,8×45+0,37×15+20,8×55+15×0,63
tính nhanh
nhớ giúp mình nha

in progress 0
Alexandra 25 phút 2021-09-14T01:59:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T02:00:51+00:00

  Đáp án: 

  Giải thích các bước giải:

  20,8×45+0,37×15+20,8×55+15×0,63

  = 20,8 x (45 + 55) + 15 x (0,37 + 0,63)

  = 20,8 x 100 + 15 x 1

  = 2080 + 15

  = 2095

   

  0
  2021-09-14T02:01:09+00:00

  20,8 x 45+ 0,37 x 15+ 20,8 x 55+15x 0,63

  =20,8 x 45 + 20,8 x 55 + 0,37 x 15 + 15x 0,63

  =20,8x( 45 + 55 ) + 15 x ( 0,63 + 0,37 )

  =20,8x 100 + 15 x 1

  =2080 + 15

  =2095

                           Chúc bạn học tốt nha (ㅅꈍ﹃ꈍ)*gᵒᵒᒄ ᵑⁱgᑋᵗ*(ꈍ﹃ꈍㅅ)♡

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )