20 Đông Nam Á nằm trong khu vực khí hậu nào sau đây? A: Nhiệt đới gió mùa. B: Nhiệt đới khô. C: Xích đạo nóng ẩm. D: Cận nhiệt đới gió mùa. 21 N

Question

20
Đông Nam Á nằm trong khu vực khí hậu nào sau đây?

A:
Nhiệt đới gió mùa.
B:
Nhiệt đới khô.
C:
Xích đạo nóng ẩm.
D:
Cận nhiệt đới gió mùa.
21
Ngành công nghiệp truyền thống của Ấn Độ là

A:
công nghiệp hóa chất.
B:
công nghiệp dệt.
C:
công nghiệp năng lượng.
D:
công nghiệp điện tử.
22
Đặc điểm về tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á hiện nay là

A:
đang tăng nhanh và cao hơn mức trung bình năm của thế giới.
B:
đã giảm đáng kể nhưng vẫn cao hơn mức trung bình năm của thế giới.
C:
đã giảm đáng kể và thấp hơn mức trung bình năm của thế giới.
D:
đã giảm đáng kể và ngang với mức trung bình năm của thế giới.
23
Ý nào không phải là khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực Tây Nam Á?

A:
Thường xảy ra tranh chấp.
B:
Khí hậu khô hạn.
C:
Địa hình nhiều núi, cao nguyên.
D:
Nằm giữa ba châu lục.
24
Những quốc gia giàu có nào sau đây ở Châu Á nhưng trình độ phát triển kinh tế chưa cao?

A:
Cô-oet, Bru-nây, Trung Quốc.
B:
Cô-oet, Bru-nây, Hàn Quốc.
C:
Cô-oet, Bru-nây, Ả-rập Xê-út.
D:
Cô-oet, Bru-nây, Nhật Bản.
25
Ý nào không phải là thuận lợi để phát triển nền kinh tế Nhật Bản?

A:
Tài nguyên khoáng sản đa dạng.
B:
Thị trường có sức mua lớn.
C:
Nhiều vốn đầu tư nước ngoài.
D:
Nguồn lao động có trình độ.
26
Do dân cư đông đúc và cơ cấu dân số trẻ nên khu vực Đông Nam Á có

A:
nguồn lao động đông, trình độ lao động cao.
B:
ngành công nghiệp phát triển nhanh, thị trường tiêu thụ lớn.
C:
nền kinh tế phát triển nhanh, sôi động.
D:
nguồn lao động đông và thị trường tiêu thụ lớn.
27
Ở vùng núi Hi-ma-lay-a, khí hậu có đặc điểm:

A:
thay đổi theo độ cao, phân hóa rất phức tạp.
B:
lượng mưa rất lớn, khí hậu mát mẻ.
C:
lạnh và khô, lượng mưa dưới 1000 mm.
D:
nóng, ẩm do gió từ biển thổi vào.
28
Phần lớn Nam Á có mật độ dân số

A:
từ 50 – 100 người/km2.
B:
trên 100 người/km2.
C:
dưới 1 người/km2.
D:
từ 1- 50 người/km2.
29
Các quốc gia châu Á có đặc điểm

A:
không còn tình trạng này.
B:
chiếm tỉ lệ rất thấp.
C:
chiếm tỉ lệ không đáng kể.
D:
chiếm tỉ lệ cao.
30
Đặc trưng của khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa là

A:
mùa đông không lạnh, ít mưa; mùa hè nóng, mưa nhiều.
B:
mùa đông lạnh, không mưa; mùa hè nóng, mưa nhiều.
C:
mùa đông lạnh, mưa ít; mùa hè nóng, mưa nhiều.
D:
mùa đông lạnh, mưa ít; mùa hè nóng, mưa ít.
31
Ý nào không phải là điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế ở châu Á?
A:
Tranh thủ được vốn đầu tư.
B:
Dân số tăng nhanh.
C:
Lao động dồi dào.
D:
Tài nguyên phong phú.
32
Chất lượng cuộc sống của người dân Nhật Bản
A:
cao và ổn định.
B:
thấp nhưng ổn định.
C:
cao và không ổn định.
D:
thấp và chưa ổn định.
33
Mục tiêu của dự án phát triển hành lang đông – tây tại lưu vực sông Mê Công nhằm

A:
thúc đẩy, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các nước thành viên .
B:
xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước.
C:
phát triển thủy điện và giao thông ở những nước sông Mê Công chảy qua.
D:
khai thác tốt hơn nguồn lợi của sông Mê Công, tránh lũ lụt ở hạ lưu sông.
34
So với châu Á, mật độ dân số trung bình của Đông Nam Á

A:
cao hơn rất nhiều.
B:
thấp hơn.
C:
cao hơn.
D:
tương đương.
35
Sự phân bố dân cư ở Nam Á có đặc điểm
A:
tập trung đông ở vùng sơn nguyên và tây bắc Ấn Độ.
B:
tập trung đông ở đồng bằng và các khu vực có lượng mưa ít.
C:
đông bậc nhất thế giới, tập trung đông ở phía tây bắc.
D:
tập trung đông ở đồng bằng và các khu vực có lượng mưa lớn.
36
Ngành công nghiệp khai khoáng ở châu Á tạo ra

A:
nguồn hàng xuất khẩu và thu nhiều ngoại tệ.
B:
nguyên liệu và nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.
C:
nguyên, nhiên liệu cho sản xuất trong nước và xuất khẩu.
D:
nguyên, nhiên liệu cho các ngành sản xuất để phát triển kinh tế.
37
Nước Lào có tiềm năng thủy điện rất lớn do
A:
lượng mưa rất lớn, nhất là ở các sườn đón gió.
B:
có nhiều sông lớn, đặc biệt là sông Mê Công.
C:
địa hình núi cao, rừng phát triển mạnh.
D:
địa hình chủ yếu là núi, cao nguyên và lượng mưa lớn.
38
Ý nào sau đây không phải là lợi thế để khu vực Đông Nam Á có thể phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới?

A:
Sông ngòi dày đặc.
B:
Địa hình chia cắt.
C:
Khí hậu nóng ẩm.
D:
Đất trồng phong phú.
39
Ý nào không phải là thách thức của nước ta khi gia nhập ASEAN ?

A:
Nền văn hóa khác nhau giữa các nước.
B:
Sự khác biệt về thể chế chính trị .
C:
Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế – xã hội.
D:
Bất đồng trong ngôn ngữ.
40
Địa hình của nước Lào chủ yếu là
A:
đồi núi.
B:
trung du.
C:
sơn nguyên cao.
D:
đồng bằng.

in progress 0
Reese 1 năm 2021-09-12T00:07:04+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:08:08+00:00

  20 Đông Nam Á nằm trong khu vực khí hậu nào sau đây?

  A: Nhiệt đới gió mùa.

  B: Nhiệt đới khô.

  C: Xích đạo nóng ẩm.

  D: Cận nhiệt đới gió mùa.

  21 Ngành công nghiệp truyền thống của Ấn Độ là

  A: công nghiệp hóa chất.

  B: công nghiệp dệt.

  C: công nghiệp năng lượng.

  D: công nghiệp điện tử.

  22 Đặc điểm về tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á hiện nay là

  A: đang tăng nhanh và cao hơn mức trung bình năm của thế giới.

  B: đã giảm đáng kể nhưng vẫn cao hơn mức trung bình năm của thế giới.

  C: đã giảm đáng kể và thấp hơn mức trung bình năm của thế giới.

  D: đã giảm đáng kể và ngang với mức trung bình năm của thế giới.

  23 Ý nào không phải là khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực Tây Nam Á?

  A: Thường xảy ra tranh chấp.

  B: Khí hậu khô hạn.

  C: Địa hình nhiều núi, cao nguyên.

  D: Nằm giữa ba châu lục.

  24 Những quốc gia giàu có nào sau đây ở Châu Á nhưng trình độ phát triển kinh tế chưa cao?

  A: Cô-oet, Bru-nây, Trung Quốc.

  B: Cô-oet, Bru-nây, Hàn Quốc.

  C: Cô-oet, Bru-nây, Ả-rập Xê-út.

  D: Cô-oet, Bru-nây, Nhật Bản.

  25 Ý nào không phải là thuận lợi để phát triển nền kinh tế Nhật Bản?

  A: Tài nguyên khoáng sản đa dạng.

  B: Thị trường có sức mua lớn.

  C: Nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

  D: Nguồn lao động có trình độ.

  26 Do dân cư đông đúc và cơ cấu dân số trẻ nên khu vực Đông Nam Á có

  A: nguồn lao động đông, trình độ lao động cao.

  B: ngành công nghiệp phát triển nhanh, thị trường tiêu thụ lớn.

  C: nền kinh tế phát triển nhanh, sôi động.

  D: nguồn lao động đông và thị trường tiêu thụ lớn.

  27 Ở vùng núi Hi-ma-lay-a, khí hậu có đặc điểm:

  A: thay đổi theo độ cao, phân hóa rất phức tạp.

  B: lượng mưa rất lớn, khí hậu mát mẻ.

  C: lạnh và khô, lượng mưa dưới 1000 mm.

  D: nóng, ẩm do gió từ biển thổi vào.

  28 Phần lớn Nam Á có mật độ dân số

  A: từ 50 – 100 người/km2.

  B: trên 100 người/km2.

  C: dưới 1 người/km2.

  D: từ 1- 50 người/km2.

  29 Các quốc gia châu Á có đặc điểm ( đặc điểm gì?????)

  A: không còn tình trạng này.

  B: chiếm tỉ lệ rất thấp.

  C: chiếm tỉ lệ không đáng kể.

  D: chiếm tỉ lệ cao.

  30 Đặc trưng của khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa là

  A: mùa đông không lạnh, ít mưa; mùa hè nóng, mưa nhiều.

  B: mùa đông lạnh, không mưa; mùa hè nóng, mưa nhiều.

  C: mùa đông lạnh, mưa ít; mùa hè nóng, mưa nhiều.

  D: mùa đông lạnh, mưa ít; mùa hè nóng, mưa ít.

  31 Ý nào không phải là điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế ở châu Á?

  A: Tranh thủ được vốn đầu tư.

  B: Dân số tăng nhanh.

  C: Lao động dồi dào.

  D: Tài nguyên phong phú.

  32 Chất lượng cuộc sống của người dân Nhật Bản

  A: cao và ổn định.

  B: thấp nhưng ổn định.

  C: cao và không ổn định.

  D: thấp và chưa ổn định.

  33 Mục tiêu của dự án phát triển hành lang đông – tây tại lưu vực sông Mê Công nhằm

  A: thúc đẩy, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các nước thành viên .

  B: xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước.

  C: phát triển thủy điện và giao thông ở những nước sông Mê Công chảy qua.

  D: khai thác tốt hơn nguồn lợi của sông Mê Công, tránh lũ lụt ở hạ lưu sông.

  34 So với châu Á, mật độ dân số trung bình của Đông Nam Á

  A: cao hơn rất nhiều.

  B: thấp hơn

  . C: cao hơn.

  D: tương đương.

  35 Sự phân bố dân cư ở Nam Á có đặc điểm

  A: tập trung đông ở vùng sơn nguyên và tây bắc Ấn Độ.

  B: tập trung đông ở đồng bằng và các khu vực có lượng mưa ít.

  C: đông bậc nhất thế giới, tập trung đông ở phía tây bắc.

  D: tập trung đông ở đồng bằng và các khu vực có lượng mưa lớn.

  36 Ngành công nghiệp khai khoáng ở châu Á tạo ra

  A: nguồn hàng xuất khẩu và thu nhiều ngoại tệ.

  B: nguyên liệu và nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.

  C: nguyên, nhiên liệu cho sản xuất trong nước và xuất khẩu.

  D: nguyên, nhiên liệu cho các ngành sản xuất để phát triển kinh tế.

  37 Nước Lào có tiềm năng thủy điện rất lớn do

  A: lượng mưa rất lớn, nhất là ở các sườn đón gió.

  B: có nhiều sông lớn, đặc biệt là sông Mê Công.

  C: địa hình núi cao, rừng phát triển mạnh.

  D: địa hình chủ yếu là núi, cao nguyên và lượng mưa lớn.

  38 Ý nào sau đây không phải là lợi thế để khu vực Đông Nam Á có thể phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới?

  A: Sông ngòi dày đặc.

  B: Địa hình chia cắt.

  C: Khí hậu nóng ẩm.

  D: Đất trồng phong phú.

  39 Ý nào không phải là thách thức của nước ta khi gia nhập ASEAN ?

  A: Nền văn hóa khác nhau giữa các nước.

  B: Sự khác biệt về thể chế chính trị .

  C: Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế – xã hội.

  D: Bất đồng trong ngôn ngữ.

  40 Địa hình của nước Lào chủ yếu là

  A: đồi núi.

  B: trung du.

  C: sơn nguyên cao.

  D: đồng bằng

  0
  2021-09-12T00:08:33+00:00

  20.a

  21.b

  22.a

  23.a

  24.c

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )