20/Một ô tô có khối lượng m = 2,5 tấn chuyển động với vận tốc 72km/h. Tìm động lượng của ô tô.

Question

20/Một ô tô có khối lượng m = 2,5 tấn chuyển động với vận tốc 72km/h. Tìm động lượng của
ô tô.

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-10-23T00:17:10+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T00:18:12+00:00

  Đáp án:

   p=50 000 kgm/s

  Giải thích các bước giải:

  Đổi v= 72km/h=20m/s

  m=2,5 tấn =2500kg

  Động lượng của ô tô là:

  \[p = mv = 2500.20 = 50000kgm/s\]

  0
  2021-10-23T00:19:02+00:00

  m = 2,5 tấn = 2500 kg

  v = 72 km/h = 20 m/s

  Động lượng của ô tô là:

  $
  {p}\mathrm{{=}}{m}{\mathrm{.}}{v}
  $
  = 2500.20

         = 50 000 (kg.m/s)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )