2005×2006-1 phần 2006×2004+2005 giúp mik với ạ

Question

2005×2006-1 phần 2006×2004+2005
giúp mik với ạ

in progress 0
Savannah 38 phút 2021-09-11T12:05:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:06:27+00:00

  Đáp án: 4022029 phần 4022029

  Giải thích các bước giải: 2005*2006-1=4022029 và 2006*2004+2005=4022029

  0
  2021-09-11T12:07:12+00:00

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{{2005 \times 2006 – 1}}{{2006 \times 2004 + 2005}} = \dfrac{{\left( {2004 + 1} \right) \times 2006 – 1}}{{2006 \times 2004 + 2005}}\\
  = \dfrac{{2004 \times 2006 + 2006 \times 1 – 1}}{{2006 \times 2004 + 2005}} = \dfrac{{2004 \times 2006 + 2005}}{{2006 \times 2004 + 2005}} = 1
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )